Slimme barkeeper

De barkeeper van vorige week

Barkeeperbleek over meer muziektheoretische kennis te bezitten dan van de gemiddelde barman verwacht mag worden. Daarbij had hij ook nog het vermogen vermommingen te doorzien en A als “minor” te betitelen omdat deze een verwant is van C.

Minors

Het Engelstalige artikel van vorige week heeft dan ook geen vertalingen opgeleverd. Dat is ook niet te doen tenzij je het verhaal anders maakt.  Het vraagt niet alleen om kennis van het Engels, maar ook om een kennis van de Engelse muziektermen EN daarnaast nog om een meer dan gemiddelde kennis van de muziektheorie.
Voor wie dat op prijs stelt hieronder eerst de “normale” vertaling, daaronder de muzikale uitleg

Het zou mogelijk als volgt kunnen klinken

C, E-flat, and G go into a bar. The bartender says: “Sorry, but we don’t serve minors.”
C, Es en G gaan naar een cafe. De barkeeper zegt: “Sorry, geen minderjarigen toegestaan”.
Een “bar” is behalve een café of bar ook een (muzikale) maat.
Minor” is in het Engels natuurlijk een minderjarige, maar in de muziek is het ook klein. C, Es en G vormen samen een kleine drieklank, ook wel bekend als mineur, (wat overigens de Franse benaming is voor klein).

So E-flat leaves, and C and G have an open fifth between them. After a few drinks, the fifth is diminished, and G is out flat.
Es verlaat dus het gezelschap en C en G hebben vijf plekken tussen hen in. Na enkele drankjes is de afstand echter verminderd want G ligt er laveloos bij.
02 Es leaves 2Als Es weg is heb je enkel nog C en G, oftewel een reine kwint. Na enkele drankjes is de kwint echter “diminished,” (verminderd) want “G is out flat”. Flat is het Engelse woord voor de muzikale mol wat de G verlaagt tot Ges. C – Ges is een verminderde kwint.

F comes in and tries to augment the situation, but is not sharp enough.
F komt binnen en probeert de de situatie te verbeteren maar is niet scherp genoeg.

Augmented wil zeggen overmatig. C – Fis is (je raadt het al) een overmatige kwart. Maar F is niet “sharp” genoeg, oftewel, hij mist het kruis (en is dus geen Fis).

D comes in and heads for the bathroom, saying, “Excuse me; I’ll just be a second.”
04 D comes inD komt binnen, gaat naar het toilet en zegt: “Sorry, ben zo terug”
In de muzikale betekenis: ik ben maar een secunde (C – D = grote secunde)

Then A comes in, but the bartender is not convinced that this relative of C is not a minor.
Dan komt A binnen maar de bartender is er niet van overtuigt dan deze verwant van C niet minderjarig is.

De toonsoorten van C groot/majeur en A klein/mineur hebben hetzelfde aantal voortekens (in dit geval geen), en zijn dus elkaars parallel. In het Engels “relative“.

Then the bartender notices B-flat hiding at the end of the bar and says, “Get out! You’re the seventh minor I’ve found in this bar tonight.”
Dan ziet de bartender Bes verscholen achter de bar zitten en zegt: “Eruit, je bent al de zevende minderjarige die ik hier zie vanavond.
06 Seventh minor
De afstand C – Bes is een “minor seventh” oftewel een klein septiem.

E-flat comes back the next night in a three-piece suit with nicely shined shoes. The bartender says, “You’re looking sharp tonight. Come on in, this could be a major development.” Sure enough, E-flat soon takes off his suit and everything else, and is au naturel.
Es komt de volgende nacht terug in een driedelig pak met mooie glimmende schoenen. De bartender zegt: “Je ziet er blits uit vanavond, kom er in, dit zou een grote ontwikkeling kunnen zijn”. Zeker van zichzelf trekt Es zijn pak en al het andere uit en staat er in zijn blootje.
07 E comes back
Au naturel: zonder kruisen of mollen oftewel gewoon E dus in combinatie met C en G nu een grote drieklank. Vandaar een “major development“.

Eventually C sobers up and realizes in horror that he’s under a rest. C is brought to trial, found guilty of contributing to the diminution of a minor, and is sentenced to 10 years of D.S. without Coda at an upscale correctional facility.
Uiteindelijk wordt C nuchter en realiseert zich dat hij gearresteerd is. Hij wordt berecht en schuldig bevonden aan het vernederen/verlagen van een minderjarige en wordt veroordeeld tot 10 jaar Dal Segno zonder Coda in een opgeschaalde inrichting voor gedragsverbetering (TBS?)
08 upscaled prisonEen rest is een rust. Under a rest klinkt hetzelfde als under arrest oftewel gearresteerd.
C is schuldig bevonden aan het verminderen van een kleine (terts, septiem…). Kleiner dan klein is tenslotte verminderd. Hij wordt vervolgens veroordeeld tot 10 jaar D.S. zonder Coda, oftewel steeds weer herhalen vanaf hetzelfde punt zonder coda, dus eindeloos door.
Upscale is een toonladder naar boven.

Voor de liefhebbers die er nog bij zijn deze uitbreiding (zonder uitleg):

A minor went upstairs with F sharp en G sharp to visit C in his prison, but on his way down he found out they were no longer there.

Of deze:

Question: What do you get when you throw a piano in a mineshaft?
Answer: A flat miner

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.