You are the new day

Inleiding

Dit artikel is geschreven voor alle koorleden die veel plezier beleven aan het zingen van ‘You are the new day‘ en er wat meer over willen weten.

John David
John David

Het bekende ‘You are the new day’ werd geschreven door John David voor zijn band Airwaves in 1978 onder de titel ‘New Day’. Het was weliswaar a capella maar wel met gesamplede voice sounds eronder. Best bijzonder voor een hardrockgroep. Later werd het nummer onder de titel ‘You are the new day’ gearrangeerd door  Peter Knight voor de King’s Singers en werd het alom bekend. The King’s Singers hebben er later zelfs nog een kerstversie van gemaakt met een aangepaste tekst onder de titel ‘Born on a new day’.

John David Williams

John David werd geboren op 19 januari 1946 in Cardiff, Zuid Wales. Hij begon zijn muzikale cariëre in zijn vaders band ‘Avalon’ waar hij als 14 jarige de drums bespeelde. Later bespeelde hij de bas in Dave Edmonds groep ‘Love Sculpture’ tot die in 1970 uit elkaar viel. Daarna legde hij zich vooral toe op het schrijven van muziek, -vaak in samenwerking met Dave Edmonds- waaronder New Day voor zijn groep Airwaves.

New Day


Hoewel de tekst daar wel aanleiding voor zou kunnen geven is de tekst niet vanuit een spirituele invalshoek geschreven. Ondanks dat het vaak gezongen wordt ter gelegenheid van bijvoorbeeld een geboorte was ook dat niet de aanleiding. John David schreef het in een periode van crisis. Dat gold zowel voor hem persoonlijk als op het wereldtoneel: het was de tijd waarin de mogelijkheid van een nucleaire oorlog zeer reëel was.

John David schreef hier zelf over (ik citeer):

“The inspiration for New Day was quite simple; I had just had a major blow in my personal life, and was sitting alone late at night on the settee feeling very low, and watching an ominous story on the news about the very real possibility of nuclear war.
(De inspiratie voor New Day was eigenlijk heel een eenvoudige. Ik zat in een diep dal in mijn leven, en zat ’s nachts laat alleen op op de bank, voelde me rot, en zag een onheilspellend verhaal op het nieuws over de reële dreiging van een kernoorlog)

I started singing to the (hopefully) soon-to arrive New Day like it was an entity, that would rescue me from the depths. If the sun came up and the birds started singing as usual then I could believe that it really was the new day in which life would go on, and in which hope would survive.
(Ik begon te zingen voor de (hopenlijk) spoedig aan te breken nieuwe dag als was het iets tastbaars, wat me van de diepten kno redden. Als de zon op zou komen en de vogels weer zouden gaan zingen dan kon ik geloven dat er werkelijk een nieuwe dag aan zou breken waarin het leven door zou gaan en de hoop zou overleven).

The tune and the words popped into my head at the same time, and it was all written in about 10 minutes, which is why (to me at least) it’s not perfect. But I didn’t feel I had the right to change anything”.
(De melodie en de worden kwamen tegelijkertijd en als vanzelf in mijn hoofd, en het geheel is ontstaan in 10 minuten, waardoor het (vind ik zelf in ieder geval) niet perfect is. Maar ik had het gevoel dat ik niet het recht had er ook maar iets aan te veranderen).

Het succes van het nummer bleef echter beperkt. Het werd in 1981 opnieuw gecovered door The Searchers maar het kreeg pas echt bekendheid toen Peter Knight en The King’s Singers zich er mee bezighielden.

Peter Knight

Peter Knight (23 June 1917, Exmouth – 30 July 1985) was dirigent maar arrangeerde ook talloze nummers voor bekende musici en bands waaronder The Carpenters en The Beattles (onder meer voor het album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band). Daaronder zaten ook arrangementen voor complete symphonieorkesten.

Hoe groot de betekenis van hem was blijkt wel uit het feit dat er na zijn dood in 1987 door de Yorkshire Televsion de jaarlijkse Peter Knight Award (voor de beste arrangementen) in het leven is geroepen.

Vertaling

I will love you more than me
and more than yesterday
If you can but prove to me
you are the new day

Send the sun in time for dawn
Let the birds all hail the morning
Love of life will urge me say
you are the new day

When I lay me down at night
knowing we must pay
Thoughts occur that this night might
stay yesterday

Thoughts that we as humans small
could slow worlds and end it all
lie around me where they fall
before the new day

One more day when time is running out for everyone
Like a breath I knew would come
I reach for the new day

Hope is my philosophy
Just needs days in which to be
Love of life means hope for me
born on a new day

You are the new day

Ik zal meer van jou houden dan van mezelf
en meer nog dan gisteren
Als je mij alleen maar kunt bewijzen
dat jij de nieuwe dag bent

Zend de zon op tijd voor de ochtend
Laat de vogels de morgen begroeten
Liefde voor het leven laat mij zeggen:
jij bent de nieuwe dag

Wanneer ik mij ’s nachts neerleg (ga slapen)
wetend dat we moeten boeten,
Komen gedachten in mij op dat deze nacht
weleens de laatste zou kunnen zijn.

Gedachten dat wij als onbeduidende mensen
werelden kunnen vertragen en alles kunnen vernietigen
liggen om mij heen waar ze neervallen
voor de nieuwe dag begint

Op een dag waarop de tijd voor iedereen teneinde raakt,
Zoals een ademteug waarvan ik wist dat deze zou komen
zo reik ik naar de nieuwe dag

Hoop is mijn filosofie
Er zijn alleen dagen nodig waarop we zijn
Liefde voor het leven betekent hoop voor mij
geboren op een nieuwe dag

Jij bent de nieuwe dag

Bronnen:

Wikipedia over John David,  Peter Knight en The King’s Singers