Mette Swaene

Mette Swaene

Inleiding

Eind 2016 werd ik benaderd door Chantal Heijdeman; of ik samen met een andere pianiste, Mariëtte Hehakaya beurtelings een euritmiegroep muzikaal wilde begeleiden in aanloop naar uitvoeringen later in het jaar. Zij had al wat langer met de groep gerepeteerd maar men wilde gezien het aantal uitvoeringen wat verwacht werd graag een tweede pianist er bij. Nu heb ik al veel gedaan maar nog nooit euritmie begeleid. Ik ken zelf de euritmie nog uit mijn tijd op de Vrije School (euritmie is tenslotte voornamelijk een antroposofische bezigheid). Dat was dan voornamelijk bewegingen maken met je armen, daar letters en woorden mee vormen, wat lopen in patronen… Dat is in ieder geval wat me is bijgebleven. Ik was ik benieuwd of mijn herinnering na ruim 45 jaar bevestigd of bijgesteld zou worden als ik mee zou werken aan de voorstelling “Mette Swaene”, naar het sprookje “De zes zwanen” van de gebroeders Grimm. Nu, bijna een jaar later, en de meeste voorstellingen inmiddels achter de rug, kan ik zeggen dat het beeld wat ik had van de euritmie is bijgesteld. De bewegingen zijn expressief en vanuit het gevoel gemaakt, niet vanuit het verstand. Het hele proces van het tot stand komen van de voorstelling als geheel is vooral een emotionele evolutie geweest, een ontwikkeling vanuit het gevoel, niet vanuit een vooropgezet idee maar constant onderhevig aan verandering. Het is een mooi geheel geworden van muziek, poëzie en euritmie.

Wat is euritmie?

Chantal Heijdeman

Omdat de meeste niet-antroposofen geen idee hebben wat euritmie precies inhoud eerst even een omschrijving.

Meer lezenMette Swaene